Smart Building

IOT, IOE, Big Data, Smart Buildings en nog vele andere benamingen zijn inmiddels aan de orde van de dag

Maar wat betekent het nu eigenlijk in uw kantoor omgeving. In een conventioneel kantoorgebouw zijn verschillende netwerkstructuren te onderscheiden. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende OT disciplines CCTV, brand, KNX, toegangscontrole, klimaatinstallaties, etc. En de volgende IT disciplines IT, telefonie, PC datanetwerken, etc. In de meeste projecten zijn de E installatie en W installatie twee verschillende disciplines en is er onderling nagenoeg geen gegevens uitwisseling. Tevens worden deze verschilende disciplines na elkaar uitgevoerd zodat een nieuwbouw traject onnodig lang duurt.

Inmiddels zien we met grote regelmaat de mogelijkheden langskomen om deze IT en OT te combineren tot één omgeving. Door het combineren van IT kennis en OT kennis kunnen duurzame projecten worden gerealiseerd en ontstaan er tal van nieuwe mogelijkheden.

Door het combineren van IT en OT ontstaat steeds meer de mogelijkheid om de diverse eerder omschreven netwerken te reduceren en te vereenvoudigen, efficiënter en duurzamer te werken en meer informatie te verzamelen uit alle aanwezige gegevens (Big data).

De tijd is aangebroken om hierin te gaan investeren en dat heeft 4 Control dan ook gedaan. De eerste stappen zijn gezet om oplossingen te kunnen realiseren en zijn er met diverse partijen contacten gelegd om dit ook te gaan realiseren en zo Smart Building projecten te gaan realiseren.

Certificering

Cisco Select partner certificaat

Zeer recent heeft 4 Control het fel begeerde Cisco Select partner certificaat behaald. 4 Control meet- en regeltechniek heeft 12 jaar ervaring in meet- en regeltechnische oplossingen. Waarin de kennis van OT netwerken voor meet- en regeltechniek is geoptimaliseerd. Door het recent behalen van het Cisco select partner certificaat wordt deze kennis nu uitgebreid naar IT.

Inmiddels is 4 Control opgenomen in het Comstor mentorprogramma en wordt de nodig kennis in huis gehaald om IOT projecten te kunnen realiseren.

Smart Green Building

Door middel van het Cisco Digital Ceiling concept

Over enkele jaren zullen er ongeveer 50 miljard devices geconnecteerd zijn met het internet. Steeds meer internet of things devices worden ontwikkeld. In gebouwen worden steeds meer sensoren geplaatst en in een netwerk aan elkaar gekoppeld. Of dit nu een draadloos netwerk is via Wifi, Lora etc. maakt eigenlijk niet zo veel uit.
Via verschillende software platformen wordt deze “big data” geanalyseerd, zodat diverse gebouw gebonden activiteiten verder kunnen uitgewerkt en geautomatiseerd.
4 Control is sinds vorig jaar druk bezig om samen met diverse partners het Digital Ceiling concept van Cisco verder uit te werken.

Voedingsnetwerken
Aan bijna ieder product dat je in de toekomst een gebouw gaat gebruiken zit een IP-adres. Via Power over Ethernet, worden steeds meer apparaten gevoed en vervangt dit de conventionele 230V voedingen. Een gelijkstroom voedingsnet wordt steeds toegankelijker. Waarom zou je de duurzaam opgewekte stoom uit de zonnecollectoren omzetten naar een 230V voedingsnet. Door het toepassen van IP PoE apparaten wordt een aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd.

Voordelen van 'smart Buildings'

Op de korte termijn levert een smart building vooral een lager energieverbruik op. Op de lange termijn gaat het meer over facilitaire besparingen. "Dit betekent minder installatie- en onderhoudspartners, lagere onderhoudskosten en dus lagere operationele kosten, efficiënter gebruik van middelen, lager stroomverbruik en meer flexibiliteit om mee te veranderen met toekomstige gebruiksbehoeften." De voordelen van smart building zijn vaker juist indirect. Hij geeft een concreet voorbeeld waarmee een bedrijf in een smart building kosten kan besparen. "Als een gebouw weet welke ruimtes er overdag gebruikt zijn, hoeft de schoonmaker 's avonds alleen die ruimtes te reinigen, en niet de rest van het pand. Het systeem meldt automatisch aan het schoonmaakbedrijf hoeveel ruimtes er schoongemaakt moeten worden, zodat het schoonmaakbedrijf weet hoeveel mensen die moet sturen." Dat is een indirecte besparing op onderhoudskosten door middel van slimme technologie. Maar ook de zonwering of de verlichting in gebouwen wordt steeds slimmer. Waarom moeten de lampen bij zonnig weer net zoveel licht geven als bij donker weer, is een vraag die met smart systemen opgelost kan worden. "Als je een vergaderruimte wilt reserveren voor bijvoorbeeld tien man en de zon schijnt, dan zal het systeem je adviseren om een ruimte aan de noordkant te boeken, omdat er dan minder gekoeld hoeft te worden. Ook dat levert weer een indirecte besparing op. Bovendien weet het gebouw wanneer het licht in een bepaalde ruimte uit kan. Het systeem kan ook besluiten om de laatste tien minuten niet meer bij te verwarmen, zodat er niet tot het einde volop gestookt hoeft te worden. Zo slim kan je een gebouw al maken."

Partnernetwerk
Door het samenvoegen van verschillende disciplines in een gebouw is het onmogelijk om alles onder te brengen bij één bedrijf. In het partnernetwerk heeft iedere partij zijn eigen kennis. Partnerschap is bij dit soort van projecten dan ook onontbeerlijk.

Systeem onafhankelijk
Verschillende systemen en fabricaten kunnen door elkaar heen gebruikt worden. De kracht is om met open protocollen elkaar te versterken in plaats van tegen te werken.

Afspraak
Indien u geïnteresseerd bent in dit onderwerp komen wij graag bij u langs.
Jan Korbijn
0630535190